Contact

Send us a message!

LATEST POSTS

સર્વત્ર જીતની આશા એજ નિરાશા

તમારે સર્વત્ર જીતની આશા રાખવી એ બેબુનિયાદ વાત છે. ઈતિહાસ કહે છે કે દુર્યોધન મનમાં ઘણું ઝંખતો હતો કે મને કદી અને ક્યાંય હાર...