સૂક્તિ

સૂક્તિ

જીવનને

જીવનને ઝેરથી બચાવવું

           (જીવનને ઝેરથી બચાવ) હે સંતો! સર્વોપરી અને અવતારીના નામે આ સત્સંગમાં ઘણાય અસુરો ઝેરના બી વાવશે. નહીં પોતે સુખેથી ભગવાનની સેવા કરે અને...
Vishyi Jivo

વિષયી જીવોથી સાવધાન

એક દિવસ ગુણાતિતાનંદ સ્વામી પોતાના શિષ્ય સંતોને જુનાગઢમાં હતા ત્યારે ભલામણ કરતા હતા કે ‘હે સંતો! આજે મહારાજે આપણા ઉપર ઘણી દયા કરી છે...
shishapatri

શિક્ષાપત્રી

શિક્ષાપત્રી સ્વામિનારાયણ સમપ્રદાયનો મુખ્ય અને મહત્વનો ગ્રંથ છે. શિક્ષાપત્રીમાં ૨૧૨ શ્લોક હોય છે. શિક્ષાપત્રીના રચયિતા ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. શિક્ષાપત્રી 11 ફેબ્રુઆરી, 1826 વડતાલ ગામમાં...