સૂક્તિ

સૂક્તિ

shishapatri

શિક્ષાપત્રી

શિક્ષાપત્રી સ્વામિનારાયણ સમપ્રદાયનો મુખ્ય અને મહત્વનો ગ્રંથ છે. શિક્ષાપત્રીમાં ૨૧૨ શ્લોક હોય છે. શિક્ષાપત્રીના રચયિતા ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. શિક્ષાપત્રી 11 ફેબ્રુઆરી, 1826 વડતાલ ગામમાં...