તહેવાર

તહેવાર

Kite-Festival

આનંદ અને પતંગનો તહેવાર ઉત્તરાયણ

ગુજરાત રાજ્ય તેની સાંસ્કૃતિક વિવિધતા અને તહેવારો માટે જાણીતું છે. આમા ઉત્તરાયણ એ તમામ લોકો માટે મહત્વનાં તહેવારોમાંનો એક છે. આ એક હળીમળીને સંયુક્ત...