તહેવાર

તહેવાર

Gurupurnima

ગુરુ પૂર્ણિમા શ્રદ્ધાનું પર્વ

જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સદ્‌ગુરુની અતિશય આવશ્કતા છે. સદ્‌ગુરુથી માતા ગ્રહણ કરી શકાય, પિતા ગ્રહણ કરી શકાય સાચા અને પવિત્ર સાધક ગણી શકાય સાક્ષાત પરબ્રહ્મ...