પ્રેરક વાર્તા

પ્રેરક વાર્તા

આનંદની સુવાસ

આનંદની સુવાસ

વ્યક્તિ જો પોતાના જીવનની મહત્વની કમાણી ગાય, ગરીબ, પવિત્ર સંત કે સાધક માટે, આરાધનાસ્થાન કે મંદિર દેવાલયના નિર્માણમાં ખર્ચે છે, તો એમાં ખર્ચાયેલી પોતાની...
મારો ધણી કોણ?

મારો ધણી કોણ?

જુના જમાનાની એક વાત છે. આ વાત થોડી રમુજી છે પરંતુ રમૂજમાં કાંઈક શિખામણ આપે એવી છે. એક ગામમાં એક મોટું કુટુંબ રહેતું હતું....
લોભી અને ઈર્ષાળુ

લોભી અને ઈર્ષાળુ

એક ગામમાં બે મિત્રો રહેતા હતા. એકનું નામ પરેશ હતું. બીજાનું નામ હરેશ હતું. પરેશ બહુ લોભી છોકરો હતો અને હરેશ બહુ ઈર્ષાળુ છોકરો...
ભિખારીની દશા

ભિખારીની દશા

હું એક ભિખારી છું.ફાટેલાં તૂટેલાં કપડામાં રખડ્યા કરું છું. નથી મારો કોઈ હેતુ, નથી કોઈ મારો ધ્યેય. મારાં જે સ્વપ્નાઓ હતા એ પણ રગદોડાઈ...
પાઠ મળે તો જ સીધા થાય

પાઠ મળે તો જ સીધા થાય

નદીને કિનારે એક નાનું ગામ હતું. તે ગામનું નામ સોનલપુર હતું. તેમાં એક ઠગારો રહેતો હતો. તેનું નામ કનકરામ હતું. ગામના રસ્તે થઈ કોઈ...
શુભ સંસ્કારોના સિંચનનું ફળ

શુભ સંસ્કારોના સિંચનનું ફળ

મેથાણમાં અનેક સત્સંગીઓ રહેતા હતા. ઘણાક ભક્તો સંતોને અનુકુળ રહી ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. દેવબાઈ પણ મેથાણના મૂળ વતની હતા. દેવબાઈને સત્સંગ પરિવારથી મળ્યો...
અમારી આજ્ઞામાં રહો

અમારી આજ્ઞામાં રહો.

આવ બાઈ તું પણ મારા જેવી થા. કોઈ સધવા બાઈ અપતિવ્રતા બાઈ પાસે પતિવ્રતાના ધર્મનો પાઠ લેવા જાય તો તે પોતાના જેવી તેને બનાવવા...
મન પોતાને રવાડે ચઢાવે

મન પોતાને રવાડે ચઢાવે

વીતેલા ભવની કોઈ વાત કરી શકે નહીં. હવે પછી ભોગવવાના ભવની પણ કોઈ સચોટ હકીકત બતાવી શકે નહીં. આવતી કાલની પણ કોઈ વાત ખરી...
તનને આહાર બગાડે

તનને આહાર બગાડે અને મનને..

       શરીરને જેવો આહાર મળે એવું શરીર થાય છે. જો શરીરને આહાર અશુધ્ધ મળે, ઉતરેલો મળે કે બગડેલો મળે તો શરીરને બગાડે...
પગલુંછણિયું તકિયો ન થાય

પગલુંછણિયું તકિયો ન થાય

જેને જ્યાં રાખવા ઘટે ત્યાં જ રાખવા જોઈએ. જે કાર્યમાં જે લાયકાત ધરાવતો હોય તે કાર્યમાં તેને નિયુક્ત કરવો જોઈએ. જેમ મસ્તકે ધારણ કરવાનો...