જીવન ચરિત્રો

જીવન ચરિત્રો

હવે નહિ કરું

હવે નહિ કરું.

એક વખત સ્વામીજી પોતાના કેટલાક શિષ્યોને સાથે લઈ એક ગામમાં પહોચ્યાં અને એક સદગૃહસ્થને ત્યાં ઉતારો કર્યો. જેને ત્યાં ઉતારો કર્યો તે પરિવાર સંસ્કારી...
કલ્યાણદાસની અદ્દભુત સહનશીલતા

કલ્યાણદાસની અદ્દભુત સહનશીલતા

ઝાલાવાડમાં એક નાનુ ગામ છે. એ ગામનું નામ કડુ છે. ગામનું નામ કડુ છે પણ ગુણે કરી વડુ થયું છે. અતિ વડા સિધ્ધ સાધકે...
ગુરુ તેવા શિષ્યો

ગુરુ તેવા શિષ્યો

જેવા ગુરુમાં હોય તેવા શિષ્યોમાં સંસ્કાર ઉતરે છે. સ્વયં ગુરુ જો સદાચારનું પાલન ન કરે તો શિષ્ય પણ કરે નહી. શાળામાં વિદ્યાર્થીને ભણાવતા શિક્ષકો...
પથ નિર્માણ

પથ નિર્માણ

સંતો અને શાસ્ત્રોએ ષડ રીપુઓના પ્રભાવનું વર્ણન કરેલું છે. એ રિપુઓ માણસને કેવા પરેશાન કરી શકે છે એ વિશે અનેક પ્રસંગો વાંચવા સાંભળવા મળે...
રોગચિકિત્સાલય એટલે મંદિર

રોગચિકિત્સાલય એટલે મંદિર

લિયો ટોલ્સટોયે ભગવાન વિષે જે કહેલું એ મને સતત યાદ રહેતું આવ્યું છે. હું ભગવાન વિષે ઘણું કહી શકું અને સાંભળી શકું પરંતુ મને...
ભગવાન

ભગવાન આજે ઘેર આવે છે

            “ઘેરે ચાલી આવ્યા છે ગોલોક વાસી રે, જેને કહે છે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે” જો માણસ પોતનું અંતરનું સાચું...
લક્ષ્મીજી

લક્ષ્મીજી સદા તમારી સેવામાં

ચાર વેદ તમારાં ગુણગાન સદાય કરે છે છતાં તમારા ગુણોનો એક અંશ ગાવામાં શક્તિમાન નથી. તમારી કૃપા જેના ઉપર વર્ષે તે કદાચ જડમતિવાળો હોય...
અમીદ્રષ્ટિ

પ્રભુ! અમીદ્રષ્ટિ કરજો

      હે શ્રીહરિકૃષ્ણ! તમારી નાભિ અને મસ્તક વિશાળ અને શોભાશાળી છે. ‘નાભિ ઊંડી રે અજ ઉપન્યા જે ઠામ કે વેણલાં ભલે વાયાં રે.’      લક્ષ્મીનાથ!...
સૌંદર્ય

તમારું સૌંદર્ય અનુપમેય

હે મહારાજ! તમારું રૂપ, સૌંદર્ય અને તમે ધારણ કરેલાં અમુલ્ય ઘરેણા તથા આભુષણો એમની શોભા જોઈ કોઈનાથી તેમનું વર્ણન કરી શકાતું નથી અને કોઈ...
જીવનને

જીવનને ઝેરથી બચાવવું

           (જીવનને ઝેરથી બચાવ) હે સંતો! સર્વોપરી અને અવતારીના નામે આ સત્સંગમાં ઘણાય અસુરો ઝેરના બી વાવશે. નહીં પોતે સુખેથી ભગવાનની સેવા કરે અને...