આવો જાણીએ …. વેદ કથા !

0
616
ved

બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ પાંચ તત્વોમાંથી થઈ છે, જેને આપણે પંચમહાભુત કહીએ છીએ. તેને ઉપયોગમાં લાવવાની ચેતના કે બુદ્ધિ મનુષ્ય પાસે નૈસર્ગિક રૂપે છે. આ સંપુર્ણ અને શાશ્વત જ્ઞાનને જ વેદ કહેવામાં આવ્યું છે. વેદ એ બધાં શાસ્ત્રોનું મૂળ છે. ભલે આપણને આપણાં શાસ્ત્રો વિષે વધારે માહિતી કદાચ ના હોય, પરંતુ મોટાભાગના લોકો એટલું તો જરૂર જાણતા જ હશે કે મહત્વનું શાસ્ત્ર “વેદ” છે.  વેદ એ ફક્ત હિંદુ સંસ્કૃતિનો જ કે આપણા દેશનો જ નહિ પરંતુ સમગ્ર વિશ્વનો સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ છે. વેદોમાં જીવનના ગૂઢ રહસ્યો છુપાયેલા છે. તે મૂળરૂપે વિચારોના ગ્રંથ છે. માટે જ તેને આર્ય સંસ્કૃતિના ગ્રંથ ગણવામાં આવે છે. વેદ જ્ઞાનનો ભંડાર છે. વિજ્ઞાન હોય કે ખગોળ શાસ્ત્ર, યજ્ઞવિધિ કે દેવતાઓની સ્તુતિ બધું જ ચાર વેદોમાં પ્રાપ્ય છે. અમેરિકાની ખ્યાતનામ ખગોળસંસ્થા નાસાએ પણ વેદોમાં સમાવિષ્ટ જ્ઞાનને પ્રામાણિત માન્યું છે. એક મહત્વની હકીકત એ છે, કે વેદ એ સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર દ્વારા અપાયેલું જ્ઞાન છે.

વેદોને ચાર ભાગમાં વહેચવામાં આવ્યાં છે.

ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ, અથર્વવેદ.

Save

LEAVE A REPLY